ONDERGROND KUNSTGRAS

DE VERSCHILLENDE ONDERGROND KUNSTGRAS SYSTEMEN

Een goede ondergrond is bij kunstgras erg belangrijk voor de kwaliteit en duurzaamheid. Kunstgras is ontstaan in de jaren zeventig als alternatief voor natuurgras op sportvelden, met name bij hockey en tennis. In de jaren tachtig werden nieuwe, huidvriendelijke kunstgrasvezels ontwikkeld, waardoor de aanleg van kunstgrasvoetbalvelden mogelijk werd. Kunstgras voor voetbal wijkt af van kunstgras voor hockey en tennis omdat het hoogpolig is. De hoogte van de kunstgrasvezels varieert tussen 40 en 60 mm. Om de lange vezel omhoog te houden zijn er diverse ondergrond kunstgras systemen ontwikkeld. Mede ook om bepaalde sporttechnische eisen te halen, worden sportvelden ingestrooid met vulmateriaal (meestal een combinatie van zand en rubber). De volgende stap in de ontwikkeling was het gebruik van kunstgras voor landschappelijke toepassingen. In Amerika vond deze doorbraak reeds in de jaren negentig plaats, in Europa zien we sinds de eeuwwisseling een grote groei van kunstgrastoepassingen.

ZANDGEVULDE EN ONGEVULDE ONDERGROND KUNSTGRAS SYSTEMEN

De kunstgrasmatten voor landschappelijke toepassingen zijn ‘siergrassen’ en voorzien van mooiere, nog zachtere vezels. Voor het natuurlijk effect zijn deze typen ook hoogpolig. Om te voorkomen dat de vezels plat gaan liggen, wordt ook hier gebruik gemaakt van vulmateriaal. Medio 2008 zijn de eerste ongevulde kunstgras systemen op de markt gebracht. Ongevulde kunstgras systemen zijn ook hoogpolig, maar het zand is vervangen door een gekroesde kunstgrasvezel, ook wel mosdraad genoemd. Er is geen kwaliteitsverschil tussen zandgevulde of ongevulde systemen, de systemen hebben beide voor- en nadelen en de keuze is afhankelijk van de toepassing en het gewenste gebruik.

ZANDINGESTROOIDE ONDERGOND KUNSTGRAS

Zand, of een ander opvullingsmateriaal, is nodig omdat een lange grasspriet altijd ondersteund moet worden. Anders gaat deze op den duur platliggen. Zand is hiervoor een ideaal product omdat het schoon, natuurlijk en zwaar is. Zand verzwaart de kunstgrasmat, zodat deze niet verschuift of opwaait, beschermt het grastapijt en zorgt voor stabiliteit. Daarnaast versterkt het het natuurlijk uiterlijk. Ten onrechte wordt gedacht dat het zand voor veel meer onderhoud of vervuiling zorgt. Het onderhoud van zandingestrooid kunstgras vereist weliswaar iets meer aandacht dan ongevulde systemen, maar de uitstraling is veel mooier. Bovendien biedt dit systeem de zekerheid dat het gazon jaar na jaar mooi strak blijft liggen.

Ingestrooid kunstgras wordt geadviseerd voor:

 • een intensief gebruik

 • hoge sierwaarde (meest natuurlijke uitstraling)

 • kleine en grote oppervlakken

 • extreme weers- en/of gebruiksomstandigheden (hogere temperaturen, temperatuurschommelingen, recreatief gebruik)

 • een lange termijninvestering

 • een grasveld dat vrij toegankelijk is (bijv. voortuin zonder afscheiding), i.v.m. vandalisme en kans op diefstal

 • brandveiligheid

KUNSTGRAS ZONDER ZAND (OFWEL KUNSTGRAS MET MOSDRAAD)

Een lange grasspriet heeft ondersteuning nodig. Dit kan door zandvulling, zoals eerder beschreven, of door een gekroesde vezel die verwerkt wordt onder in de grasmat. Door deze gekroesde vezel, ook wel mosdraad genoemd, ziet het kunstgras er vol en aantrekkelijker uit. De keuze tussen zandvulling of mosdraad is afhankelijk van de aard van het gebruik.

Ongevuld kunstgras wordt geadviseerd voor:

 • balkon of dakterras, waar het gewicht en aanwezigheid van zand niet gewenst is

 • voor kleinere oppervlakken

 • semi-tijdelijke toepassingen, of als het kunstgras verplaatsbaar moet zijn

 • toepassingen voor binnen, of verticaal gebruik

 • decoratief gebruik (showroom, beurs)

Instrooizand heeft een beschermende werking op het gras en zorgt voor stabiliteit. Tevens voorkomt het plooivorming. Tip: ook kunstgras met een gekroesde vezel kan worden ingestrooid met een dun laagje zand om de levensduur en de stabiliteit te bevorderen. De zandvulling blijft onzichtbaar en wordt afgedekt door de gekroesde vezel. De hoeveelheid zand is een derde van de hoeveelheid die gebruikt wordt in een volledig zandgevuld systeem.

Mint technologie Royal Grass

Wij zijn official partner van myWorld. Ontvang cashback en shoppingpoints door je GRATIS éénmalig te registreren voor op het logo van myWolrd te klikken.

© 2024 DELTA-KUNSTGRAS | PRIVACYVERKLARING | ALGEMENE VOORWAARDEN | REVIEW POLICY


Delta Kunstgras is een handelsactiviteit van Delta Kunstgras BV - Inschr. KvK: 63457121 - IBAN NL68RABO0380551462.